Kan man bli rik på träning?

Succe i din medlemsutveckling!
Succe i din medlemsutveckling!

Kan man bli rik på att driva gym? En bra fråga och tyvärr är svaret att det är svårt, väldigt svårt. Behovet för tjänsterna finns där och effekterna är till 100 % vetenskapligt bevisat.

 

Det som sätter käppar i det ekonomiska hjulet är att marknaden är i viss mån begränsad, konkurrensen oftast tuff, våra koncept är vanligen personalkrävande och att tjänsten vi säljer kräver både hårt och långsiktigt arbete av kunden.

 

Självklart kan du dock bli rik i branschen för träning och hälsa men marginalerna är små – det finns inget utrymme för misstag. Grundförutsättningarna för att ekonomiskt lyckas med att driva en klubb är ganska så enkla. Du har en fast utgifter typ löner, hyra, marknadsföring, avbetalning på utrustning osv. Dessa FASTA utgifter är i princip de samma om du har 500 medlemmar eller 1000 medlemmar. Visst kommer nya tillkommande medlemar att slita lite på utrustningen, använda mer toapapper och förbruka extra vatten från duscharna men mer är det inte. Därför är nyckeln att så fort som möjligt komma upp i break even på medlemsantalet för att täcka de fasta kostnader som finns. Alla medlemmar som däröver finns är nästan 100 % vinst = positivt.

 

Det VIKTIGASTE att konstatera är att de som lyckats i branschen nästa ALLTID gör detta på att tänka VOLYM, VOLYM, VOLYM. Med andra ord så är det viktigt att ha relativ STOR volym på antalet medlemmar man har per m2 yta som finns tillgängligt. Min erfarenhet säger att för att lyckas behöver man 1,2 – 2,2 medlemmar per m2. De flesta ligger på 0,6 – 0,8 medlemmar per m2 och då tjänar de inga pengar.

 

Intäkter kommer från dessa delar:

1. Fler medlemmar

2. Högre värde per medlem

3. Längre tid som betalande medlem

 

Det finns alltså 3 variabler som bestämmer era intäkter. Strävan är därför att få MASSOR av medlemmar som betalar en relativ hög avgift under så lång period som möjligt.

 

I många fall är det mer värdefullt att ha en kund som stannar kvar länge som betalande medlem i jämförelse med att ha en kund som betalar mycket men det slutar snabbt. Den sämsta kunden är självklart den som betalar lite och slutar snabbt.

 

Utgifter kommer från dessa delar:

4. Förvärvskostnad av att få in en medlem

5. Drift av verksamhet

 

Merparten av intäkterna kommer från traditionella träningsmedlemskap men målet för ert gym bör vara att kunna sälja på mer tjänster en bara ”träningsmedlemskap” till era kunder. De vanligt förekommande profit centers är:

Personlig Träning

Viktminskning

Massage

Kurser

 

Andra sidointäkter kan komma från kosttillskott, tester, träningskläder, försäljning av hemträningsprodukter, sportdryck och energikakor.