Personal är en stor utmaning!

Vem skall ta hand om denna kund?
Vem skall ta hand om denna kund?

Personalen är din största resurs och också din största kostnad. Det gäller att skapa den optimala organisationen och att alla som kostar pengar rannsakas för att se om de verkligen har uppgifter som antingen genererar intäkter till ditt gym eller ser till att kostnaderna minskar.

 

Så fort du börjat se på din organisation börjar frågor dyka upp som; har vi den optimala bemanningen, är mina arbetsbeskrivningar rätt utformade, är anställningsavtal korrekta och följer branschens normer, behöver jag finslipa den tilltänkta lönepolicyn, hur skall jag få ett utvecklingssamtal att funka optimalt, vad är mest effektivt för att få personalen än mer motiverad ochpå så sätt bidra till vår ekonomiska utveckling, kan vi börja arbeta med ”gratis arbetskraft” i form av coacher och värdar, vem skall utbilda alla så att kompetensen är på topp?

 

VIKTIGT att konstatera.

När ditt gym är etablerat är det helt orealistiskt att du och exempelvis en partner själva skall kunna utföra alla arbetsuppgifter som krävs för att driva en modern gymverksamhet med okey service. Uppgifter som behöver göras inkluderar bland annat:

 

Se till att dokumentera företagets affärside, vision, olika policy och personalhandbok. ”Släcka bränder”, ta fram kampanjer och ansvara för genomförandet av en årlig marknadsföringsplan, ansvara för en fungerande hemsida, göra budget och följa ekonomiskt utfall, betala fakturor, driva in intäkter, löner, bokföring, ansvar för inköp av olika produkter och hygien, inventering, följa nyckeltal, uppdatera utbudet genom att ha koll på framtidstrenderna i branschen, planera utbildning och fortbildning av personal, kontaktperson med myndigheter, se till att anläggningarna fungerar rent tekniskt, ha alla kontakter med leverantörer för inköp, ansvara och förhandla om alla avtal (med leverantörer, hyresvärd, banker, delägare mm), ansvara för datasystem.

 

Ansvara för personal och skapa det team som bidrar maximalt till verksamhetens utveckling och som har en personlighet som fungerar i existerande team. Se till att all personal trivs, lägga schema för all personal, se till att ny personal får rätt inskolning/utbildning och sedan fortbildning, utvecklingssamtal, ansvara för rekrytering av ny personal. Någon måste vara övergripande koordinator av utbudet inom gymträning, PT, Yoga, viktminskning och annat som ni väljer att satsa på.

 

Vem har kunskap och skall sälja medlemskap mot privatpersoner och företag? Försäljning av PT-paket? Hantera alla uppsägningar. Någon skall kanske under 12-15 timmar per vecka jobba med retention dvs allt som får medlemmarna att stanna kvar längre som aktivt betalande medlem. Här ingår e-post kommunikation, medlemsaktiviteter, hantera klagomål, tema aktiviteter, kontakta risk kunder som tappar träningsflit mm.

 

Som gyminstruktör skall man instruera, motivera och följa medlemmarnas utveckling. Skola in nya medlemmar, hjälpa till med basal träningsprogramplanering, assistera vid medlemsaktiviteter, ta hand om provtränande. Som PT skall man leverera en mot kunden skräddarsydd tjänst.

 

Det finns oändligt med arbetsuppgifter för att driva det ”perfekta” gymmet. Denna del kan enkelt sänka hela verksamheten om inte er organisation blir rätt från början.