Marknadsföring ger dig intressenter!

Nå ut med era budskap.
Nå ut med era budskap.

För att kunna sälja medlemskap måste du först få tag på en intressent – marknadsföringens roll är INTE ATT SÄLJA utan att genom en mix av marknadsföringsaktiviteter få fram namn och kontaktuppgifter på presumtiva medlemmar.

 

När väl detta är gjort börjar försäljningen som är en annan process än marknadsföringen. I dagens samhälle är det full konkurrens om kundens uppmärksamhet, tid och pengar. ALLA kommersiella företag vill ha tag i kundens plånbok och dina konkurrenter är lika mycket andra branscher som kollegorna inom träning och hälsa.

 

De verksamheter som når stor framgång är oftast de som är aggressiva i sin marknadsföring. En marknadsplan har som uppgift att skapa ett ständigt flöde av intressenter som skall omvandlas till fullbetalande medlemmar. Utmaningen är att veta hur mixen med aktiviteter skall se ut – budskapen på hemsidan, sökoptimering, andra internetbaserade aktiviteter, traditionell extern och intern marknadsföring, hur jag arbetar med promotion, vad kan vi göra tillsammans med våra partners, hur skall strategin mot företag se ut osv...

 

Det gäller att skapa en mängd olika kampanjer för att få fram nya intressenter. Val av kampanj, marknadsföringskanal och erbjudande är förknippat till den aktuella situation som er verksamhet befinner sig i. Är det innan er öppning eller är ni redan igång? Oavsett är det VIKTIGT att ni har avsatt pengar till att vara aggressiv i er marknadsföring – glöm allt annat, det är naivt att tro att era kunder kommer rusande helt utan er påtryckning. 

Därför är det av yttersta vikt att ni vet hur man formar en marknadsplan och har tillgång till en ”Resursbank” med färdigt material i form av tydliga och påhittiga budskap, proffsiga bilder, fyndiga texter och lämpliga erbjudande. Beroende på säsong och ert gyms behov av tillväxt utnyttjas de olika aktiviteterna via lämpliga marknadsföringskanaler.