Försäljning ger dig betalande medlemmar!

Alla som vill tjäna pengar på att driva gym måste kunna agera professionellt och aggressivt inom försäljningsområdet. Där finns en mängd fantastiska argument till varför någon skulle behöva bli medlem – på den delen är det glasklart. Det som oftast fattas när försäljningen inte fungerar är att personalen involverad i säljprocessen inte har rätt självsäkerhet, fel attityd till betydelsen av vår tjänst, obefintlig kunskap i hur man säljer just träning och hälsa, brist på konkreta instruktioner och verktyg samt avsaknad av löpande feedback.

Alla som driver en modern träningsanläggning MÅSTE älska att sälja träning och hälsa. Du kan ALDRIG slappna av när det gäller marknadsföring och försäljning eftersom det oftast är i genomsnitt ca 3 % per månad av det totala antalet aktiva medlemmar som slutar. Under din pre sale och första året av drift är drop outen väldigt låg vilket ni måste utnyttja maximalt med fullt fokus på att sälja in så många medlemmar som möjligt.

Utnyttja den första perioden med att skapa en rejäl tillväxt för därefter blir det svårare. Sen hamnar fokus på att fylla på med nya medlemmar som ersätter de som slutar. Dock vill du troligtvis alltid skapa en viss TILLVÄXT. Detta tillsammans gör att försäljningen måste ha en YTTERST högprioriterad del av verksamhetens totala aktivteter.

 

Om du inte lyckas att sälja in det rätta antalet medlemmar har du misslyckats med två saker:

 

1. Din marknadsföring - du har inte lyckats att skapa ett tillräckligt stort intresse kring dina tjänster dvs det finns inte tillräckligt många intresserade individer att prata medlemskap med.

 

2. Din försäljning - du har en intressent framför dig men du lyckats inte få deras förtroende att teckna ett medlemskap. De lämnar ditt gym och går och spenderar sina pengar hos någon annan.

 

Var väl förberedd genom att utnyttja ”verktyg och tekniker” som leder dig till avslut i en säljsituation. Detta gäller exempelvis en korrekt utförd behovsanalys, prispresentation, invändningshantering, olika varianter av nöjd kund garantier, väl avvägda frågor och uppföljningsstrategier. Med de rätta verktygen och en systematisk planering för när, var och hur säljsituation skall hanteras skapas positiva säljrapporter.